top of page

Publications

Books

2002. Himbeermarmeladenduft. Köln: Thiele & Brandstätter Verlag.

Recensions and presentations: FinntouchDFG, das finnische BuchThiele Vorschau

Articles

2024. Tulkkaustoiminnan kehittämisen ylempi AMK-koulutusohjelma Diakin ja Humakin yhteistyönä. In: Helminen, J. & Valtonen, M. Diak Master School - Diakonia-ammattikorkeakoulun vuosikirja. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Vuosikirja 3. 139-152. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-436-7

2023. Vuorovaikutustaidot johtamistyössä ja niiden vaikutus työhyvinvointiin. In: Nieminen, A. Yritysten muutoskyvykkyys. Kohti sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Puheenvuoro 47. 64-74. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-433-6

2022. Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen tulkki (AMK) -koulutus Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. In: Segler-Heikkilä, L. & Vik, G.-V. Kun puhe tuottaa vaikeuksia. Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Työelämä. 20-30. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-416-9

2022. "I felt appreciated and noticed." Non-violent Interaction at Work - a Strategy for Improving Communication-Based Wellbeing at Work. Helsinki: Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja. 144. 107-128. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101461946

2022. Sosioemotionaalisen osaamisen, vuorovaikutustaitojen ja työhyvinvoinnin suhde. In: Segler-Heikkilä, L. & Halkosaari, L. Kommunikaation monet kasvot. Helsinki: Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 144. 87-106. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101461946

2022. Lukija ja Lassi Nummen merkitystilat kohtaavat. In: Kajannes, K. & Segler-Heikkilä, L. Siivet kuin siniset liekit. Helsinki: Athanor. 

2022. Uuden alku ilmiönä ja Lassi Nummen runoissa. In: Kajannes, K. & Segler-Heikkilä, L. Siivet kuin siniset liekit. Helsinki: Athanor. 

 

2021. Teknologia, tuetko hyvinvointiani? – Teknologian käyttö korkeakoulutyössä hyvinvoinnin näkökulmasta. In: Timonen, P. & Dookie, R. (ed.) Kurkistuksia verkko-opetuksen ja -opetusteknologian mahdollisuuksiin. 14-23.  https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/06/Timonen-Dookie-Kurkistuksia-verkko-opetuksen-ja-opetusteknologian-mahdollisuuksiin-2021.pdf 

2021. Hyvyyden merkitys johtamistyössä. In: Kajannes, K. (ed.) Hyvyys. Helsinki: Athanor. 151–162.

2017. Motivaatio ja motivointi ammattikorkeakoulun ruotsin opintojaksolla Våga tala svenska. In: Segler-Heikkilä, L. & Hakala, J.T. Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. 94-111. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134836/ISBN%20978-952-7173-29-9.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

2016. Innovatiivisuus AMK-kielten ja viestinnän opettajien työssä. In: Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. 9­-11.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016. Monimuoto- ja AVERKO-opetus kielten ja viestinnän opettajien näkökulmasta. In: Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. 12–21. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2016. Opiskelijatyyppitietouden hyödyntäminen AMK-kielten luokkaopetuksessa. In: Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. 45–57.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2015. Tarinamenetelmä AMK-kieltenopetuksen punaisena lankana. In: Segler-Heikkilä, L. & Simon, H. Minne menet, kielten opetus? Centria-ammattikorkeakoulu. AMK-kielten ja viestinnän opettajien tehtäväkenttä 201- luvulla. 58­–62. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96407/ISBN%20978-952-6602-87-5.pdf?sequence=1

2014. AMK-ruotsinopettajan henkinen jaksaminen ja opiskelijoiden asenteet. In: Juurakko-Paavola, T. Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – kohti motivoivaa ohjaamista. OKKA-säätiö. 43–50. https://okka-saatio.com/wp-content/uploads/AMKruotsi.pdf

2014. Mika Waltari in gelungener Übertragung. Teoksessa: Schellbach-Kopra, I. Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Helsinki: Deutsche Bibliothek, 2014. 46/2014. 181–182.

2013. Ist das ein deutsches oder ein finnisches Buch? Die Übersetzung von Kulturkonzeptionen aus dem Deutschen ins Finnische. In: Inter. Hartama-Heinonen, R. ja Kukkonen, P. Acta Translatologica Helsingiensia. Helsingin yliopisto. Helsinki. 146–165.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42388/ATH%20vol%202_%20Inter.pdf?sequence=2

2012. FB:n merkkimaailma ja opettajan rooli opiskelijan kaverina. In: Tarasti, E. (ed.) Synteesi 2/2012 (31. vuosikerta). Helsinki. Suomen Semiotiikan Seura. 40–43.

2012. Olemmehan maailmankansalaisia! In: Paistaa se aurinko risukasanakin – vai paistaako? Keskusteluja yhdenvertaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Kustannunsosakeyhtiö HAI. Tampere. 188–189.

2012. Luonto ja ihminen Lassi Nummen runoudessa. In: Kajannes, K. & Turunen, M. (ed.) Elämä, kyllä. Luemme Lassi Nummea. Kustannusosakeyhtiö HAI. Tampere. 50–55.

2011. Internet osana ihmisen semioottista tilaa. Mitä se antaa, mitä se ottaa? In: Tarasti, E. (ed.) Synteesi 1/2011. Suomen Semiotiikan seura. Helsinki. 25–33.

2011. Internetin käytön hyödyt ja haitat opettajan vapaajaksoilla ja työssä. Teoksessa: Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Suomi, K. ja Kajannes, K. (ed.) Joensuu. Kustannusosakeyhtiö HAI. 259–264.

2008. Jämförelse mellan pärmarna av original och tysk översättning: Tove Janssons Sommarboken och Kjell Westös Lugna Favoriter. In: Sorvali, I. (ed.). XVI kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa 14.12.2007. Studia Humaniora Ouluensia 6. Oulun yliopisto. Oulu. 95–110. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514288128/isbn9789514288128.pdf

2006. Kokeiluraportti, ruotsin kieli sosiaalialalla. In: Huhta, M. & al. Työelämän kieli- ja viestintätaito. Kohti ammatillisen kielen täsmäopetusta. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja. Sarja A: Tutkimukset ja raportit 8. Helsinki. Yliopistopaino. 183–188.

2005. Tove Janssons Sommarboken och dess översättningar till finska och tyska – en jämförelse. In: Sorvali, I. (ed.). XIII kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa 9.12.2004. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 60. Oulun yliopisto. Oulu. 50–59. http://herkules.oulu.fi/isbn9514277422/isbn9514277422.pdf

Scientific books (monographs)

2022. (Segler-Heikkilä, L. & Vik, G.-V. (ed.)) Kun puhe tuottaa vaikeuksia Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Työelämä. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-416-9

2022. (Segler-Heikkilä, L. & Halkosaari, L. (ed.)). The many faces of communication. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/10/kommunikaation-monet-kasvot-2022.pdf

2022. (Kajannes, K. & Segler-Heikkilä, L. (ed.) Siivet kuin siniset liekit. Helsinki: Athanor.

 

2017. (Segler-Heikkilä, L. & Hakala. J.T. (ed.)). Mikä saa meidät innostumaan? Motivaatio korkeakouluopetuksessa. Centria-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134836/ISBN%20978-952-7173-29-9.pdf?sequence=4&isAllowed=y

 

2016. (Segler-Heikkilä, L. & Tolonen-Kytölä, T. (ed.)) Ideoi, kokeile ja kehitä! Innovatiivinen toiminta Centria-ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksessa. Centria-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/115580/ISBN%20978-952-7173-08-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2015. (Segler-Heikkilä, L. & Simon, H. (ed.)) Minne menet, kielten opetus? Centria-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96407/ISBN%20978-952-6602-87-5.pdf?sequence=1

 

Publications intended for professional communities

2024. Haluan kuulua joukkoon ja haluan olla minä. Suomeen muuttaneiden ihmisten tasapainottelua kahden "normaalin" välillä. https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145715

2024. Etiikka vuorovaikutuksessa. https://dialogi.diak.fi/2024/05/23/etiikka-vuorovaikutuksessa/

2023. Tulkkausalan megatrendit (short version) Tulkkausalan megatrendit – Dialogi (diak.fi)

 

2023. Tulkkausalan megatrendit (long version) https://www.sktl.fi/?x1239065=3623786

2023. Onnistunut vuorovaikutus luo työhyvinvointia. Onnistunut vuorovaikutus luo työhyvinvointia – Dialogi (diak.fi)

2023. Myönteisten oppimiskokemusten ja turvallisen tilan merkitys oppimiselle. Myönteisten oppimiskokemusten ja turvallisen tilan merkitys oppimiselle – Dialogi (diak.fi)

2023. Opettaja saa potkua työhönsä motivoituneista opiskelijoista. Opettaja saa potkua työhönsä motivoituneista opiskelijoista – Dialogi (diak.fi)

 

2o22. Consideration of Multilingualism in Workplace Communication. 

https://www.humak.fi/en/blogs/consideration-of-multilingualism-in-workplace-communication/

2022. Monikielisyyden huomioiminen työpaikkavuorovaikutuksessa. 

https://www.humak.fi/blogit/monikielisyyden-huomioiminen-tyopaikkavuorovaikutuksessa/

2022. The Connection between Language, Nonverbal Communication and Culture. 

https://www.humak.fi/en/blogs/connection-between-language-nonverbal-communication-and-culture/

2022. Kielen, nonverbaalisen viestinnän ja kulttuurin sidonnaisuus. https://www.humak.fi/blogit/kielen-nonverbaalisen-viestinnan-ja-kulttuurin-sidonnaisuus-monikielimaanantai-blogisarja-osa-4/

2022. Linguistic Repertoire from the Perspective of a Multilingual Person. 

https://www.humak.fi/en/blogs/linguistic-repertoire-of-a-multilingual-person/

2022. Kielellinen repertuaari ja sen käyttö monikielisen ihmisen näkökulmasta. 

https://www.humak.fi/blogit/kielellinen-repertuaari-ja-sen-kaytto-monikielisen-ihmisen-nakokulmasta-monikielimaanantai-blogisarja-osa-2/

2022. Challenges and Potential of Multilingualism and Multiculturalism. 

https://www.humak.fi/en/blogs/challenges-and-potential-of-multilingualism-and-multiculturalism/ 

2o22. Monikielisyyden ja kulttuurisuuden haasteet ja potentiaali. https://www.humak.fi/blogit/monikielisyyden-ja-kulttuurisuuden-haasteet-ja-potentiaali-monikielimaanantai-blogisarja-1/

2022. Dialogisuus oppimisessa. A lecture given as a part of the autumn 2021 program organized by the Lassi Nummi association:

https://kulttuurivihkot.fi/lehti/jutut/uutiset/1514-katso-jyvaeskylaen-syksyn-webinaari-12-10-klo-14-aiheena-dialogisuus-oppimisessa

 

2021. Oppimismyönteisen merkitystilan luominen verkossa.

https://prezi.com/p/5rlk1zkga7s_/?present=1

 

2021. Oppimismyönteisen merkitystilan ja dialogisuuden merkitys oppimisessa.

https://prezi.com/p/zrbdjfutnx0s/?present=1

 

2021. Academic cultural differences, part 1 (video):

https://www.youtube.com/watch?v=RmZggHKT23k

 

2021. Academic cross-cultural differences. General observations.

https://www.humak.fi/en/blogs/academic-cross-cultural-differences-general-observations/

 

2021. Academic cultural differences, part 2 (video):

https://www.youtube.com/watch?v=2szNYB3F8yY

 

2021. Communication.

https://www.humak.fi/en/blogs/academic-cross-cultural-differences-communication/

 

2021. Academic cultural differences, part 3 (video):

https://www.youtube.com/watch?v=UAxdFYpBN_M

 

2021. Academic Writing

https://www.humak.fi/en/blogs/academic-cross-cultural-differences-academic-writing/

 

2021. Kulttuurienvälinen kommunikaatio (presentation):

https://prezi.com/p/xvyynrgprh0i/kulttuurienvalinen-kommunikaatio/?present=1

 

2021. Kulttuurienvälinen kommunikaatio ja kulttuurin tulkkaus:

https://prezi.com/p/edit/fpm4ewe-r8hm/

 

2021. Kulttuurienvälinen kommunikaatio (video):

https://www.youtube.com/watch?v=ed3Hs2547k8

 

2021. Kulttuurienvälinen kommunikaatio, osa 2 (video):

https://www.youtube.com/watch?v=TgymOBIJIrc

 

2019. Niveltävä ruotsin kertauskurssi tekniikan aloille – kurssin toteutus käytännössä. Teoksessa: NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään -opas. HAMK 2019. 13–14.

 

2018. Ruotsin kertauskurssi tekniikan aloille – Centria-ammattikorkeakoulun ja KPEDU:n yhteistyö NOPSA-hankkeen mahdollistamana. Luettavissa: https://centriabulletin.fi/ruotsin-kertauskurssi-tekniikan-aloille-centria-ammattikorkeakoulun-ja-kpedun-yhteistyo-nopsa-hankkeen-mahdollistamana/

 

Publications intended for the general public

2021. Kommunikaatioasiantuntijuuden osaamiskärjen järjestämä puhevammaisten viikon ohjelma 4.-10.10.2021. In: Väläyksiä Humakista V. 214-217. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/01/va%CC%88la%CC%88yksia%CC%88-humakista-V-humak-2021.pdf

2021. Opinnäytetöiden satoa ja tyytyväisiä opiskelijoita – Humakin ja Diakin välinen onnistuneen yhteistyön tulos. https://www.humak.fi/blogit/opinnaytetoiden-satoa-ja-tyytyvaisia-opiskelijoita-humakin-ja-diakin-valinen-onnistuneen-yhteistyon-tulos/

2021. Merkityksellisten hetkien jälleenlöytäminen. Humanisti 4/2021. Humanistiliitto ry. 2-19.

(long version)

2021. Merkityksellisten hetkien jälleenlöytäminen. Takoja 2/2021. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto ry. 16–20. (short version) Also: https://takojalehti.fi/2021/06/25/merkityksellisten-hetkien-jalleenloytaminen/

2021. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö kahden kansanopistolinjan opiskelijoiden kanssa.

https://www.humak.fi/blogit/puhetta-tukevien-ja-korvaavien-kommunikointimenetelman-kaytto-kahden-kansanopistolinjan-opiskelijoiden-kanssa/

2018. Ruotsin kertauskurssi tekniikan aloille – Centria-ammattikorkeakoulun ja KPEDU:n yhteistyö NOPSA-hankkeen mahdollistamana. Centria Bulletin 4/2018. https://centriabulletin.fi/ruotsin-kertauskurssi-tekniikan-aloille-centria-ammattikorkeakoulun-ja-kpedun-yhteistyo-nopsa-hankkeen-mahdollistamana/

 

2018. Koulutusaloja ylittävä projektimalli – esimerkkinä Centria-ammattikorkeakoulun satunäytelmäprojektit Centria Bulletin 2/2018. https://centriabulletin.fi/koulutusaloja-ylittava-projektimalli-esimerkkina-centria-ammattikorkeakoulun-satunaytelmaprojektit/

 

2018. DigiJouJou- hankkeessa tuotetaan innovatiivisia sisältöjä kielten oppimiseen. Centria Bulletin 1/2018. https://centriabulletin.fi/digijoujou-hankkeessa-tuotetaan-innovatiivisia-sisaltoja-kielten-oppimiseen/

2015. Yhdessä ruotsinkielisillä messuilla – kahden alan ammattikorkeakouluopettajien ja -opiskelijoiden yhteistyöprojekti. In: Leppisaari, I. Meriläinen, M., Piispanen, M. ja Pulkkinen, A. (toim.) Opettajuus päivittyy – koulutus kehittyy. Centria-ammattikorkeakoulu. 38–50. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104415/Opettajuus%20paivittyy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Public artistic and design activities

Design of several book covers

Art exhibitions:

Metsän lumo/ The Enchantment of the Forest at Seitseminen Nature Centre 1.6.–31.7.2021 (comin)

Luonnossa/ In Nature  Raudaskylä school 5.6.–5.8.2019

Maaginen luonto/Magical Nature, Liminganlahti Nature Centre 1.–31.10.2018

Kevät/Spring, Ylivieska Library 1.5.–31.5.2017

Kesäinen kävelyretki/ A Summer Walk, Kylmäluoma Nature Centre 16.7. –31.8.2014

Kesäinen kävelyretki/ A Summer Walk, Oulanka Nature Centre 1.6. –15.7.2014

Night and Day (exhibition together with photographer Mika Pajala) Sievi City Library, 5.1.-5.2.2015

Night and Day (exhibition together with photographer Mika Pajala) Ylivieska Culture Centre, 24.11.–23.12.2014

Neljä vuodenaikaa/Four Seasons, Seitseminen Nature Centre 1.6.–14.7.2013

Neljä vuodenaikaa/Four Seasons, Kalajoki Nature Centre 9.4.–31.5.2013

Neljä vuodenaikaa/Four Seasons, Ylivieska Culture Centre, 14.3.­–7.4.2013

Neljä vuodenaikaa/Four Seasons, Kokkola City Library, 1’2013

Puun syvä olemus/The Tree’s Deep Essence, University of Helsinki 12’2011

Paratiisia etsimässä/Searching for Paradise, Imatra Culture Centre 6.6.–19.6.2011

Luonto mielen peilinä/Nature as a Mirror of Mind, Ylivieska Culture Centre, 26.2.–16.3.2011

 

Screenplays and direction (Ylivieska students’ theater, presented in Akustiikka theater, Ylivieska):

 

Snowwhite and the Seven Dwarfs, spring 2015

Aladdin spring 2013

The Red Button, autumn 2012

Robin Hood, spring 2011

The Emperor’s New Clothes, autumn 2010

The Princess and the Pea, autumn 2009

 

Theses

 

2009. Den skönlitterära översättningens anpassning till en ny kultur. Kulturspecifika drag i finlandssvensk prosa och deras översättning till tyska. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 91. Oulun yliopisto. Oulu. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789514293078.pdf

1997. Groenlendinga saga und Eiríks saga rautha – ein Vergleich. Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines Magister Artium (M.A.) der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel.

Audiovisual material, ICT software

2021. Academic cultural differences, part 1:

https://www.youtube.com/watch?v=RmZggHKT23k

 

2021. Academic cultural differences, part 2:

https://www.youtube.com/watch?v=2szNYB3F8yY

 

2021. Academic cultural differences, part 3:

https://www.youtube.com/watch?v=UAxdFYpBN_M

2021. Video puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä

https://www.youtube.com/watch?v=kZyE6lfqM_Y

2018. Report of the NOPSA project

https://www.youtube.com/watch?v=crc8htHHTZA&feature=youtu.be

bottom of page