top of page
All of us have the right and the duty to communicate. In the multicultural and multiligual world of today, people from different cultural and linguistic back­grounds encounter daily. Communication between people of the modern world is multifaceted because of its highly individual character. In order to communicate in a way that fosters understanding, wellbeing and equality it is important that we all increase our communicational knowledge. When two or more persons meet, the communication builds on their individual cultural and lingual back­grounds. Here, communicational knowledge and open-mindedness are of great importance in order to achieve a positive outcome which means understanding and well-being on both sides.
In this multilingual and digital publication, we have chosen to focus on communi­cation from three perspectives: linguistic accessibility, interpreting and commu­nication skills. The articles are written in Finnish, Swedish or English.
We hope that this publication can pass on some of our observations related to linguistic accessibility, interpreting and communication skills in a multicultural and multilingual environment.

Uutisia/News

uusi kirja.png

Julkaisun artikkelit käsittelevät tulkkausta henkilöille, joilla on puhevamma. Artikkelit valaisevat niin puhevammaisten tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen teoreettista taustaa kuin myös konkreettista työskentelyä. Artikkeleissa kuvataan tulkkien toimintaympäristöä, tulkin ja kommunikaatio-ohjaajan työtä, moniammatillista asiakastyötä sekä käytännön työkenttää. Julkaisussa pohditaan myös puhevammaisten tulkin toimijuutta ja eettistä päätöksentekoa käytännön työn kontekstissa sekä tulkin mahdollisuuksia edistää puhevammaisten asiakkaiden osallisuutta. Artikkelien aiheina ovat myös kuvakommunikaatio ja puhevammainen henkilö kommunikoinnin apuvälineiden käyttäjänä. Kirjoittajat kuvaavat, miten kommunikoinnin apuvälineitä otetaan käyttöön ja miten käyttöopastusta voidaan antaa. 

Linkki julkaisuun

bottom of page