top of page

Acerca de

Hyvinvointiin ja merkityksellisyyteen liittyviä kirjoituksia ja luentoja

2024. Haluan kuulua joukkoon ja haluan olla minä. Suomeen muuttaneiden ihmisten tasapainottelua kahden "normaalin" välillä. https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145715

2024. Etiikka vuorovaikutuksessa. https://dialogi.diak.fi/2024/05/23/etiikka-vuorovaikutuksessa/

2023. Onnistunut vuorovaikutus luo työhyvinvointia. Onnistunut vuorovaikutus luo työhyvinvointia – Dialogi (diak.fi)

2022. "I felt appreciated and noticed." Non-violent Interaction at Work - a Strategy for Improving Communication-Based Wellbeing at Work. Helsinki: Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja. 144. 107-128. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101461946

2022. Sosioemotionaalisen osaamisen, vuorovaikutustaitojen ja työhyvinvoinnin suhde. In: Segler-Heikkilä, L. & Halkosaari, L. Kommunikaation monet kasvot. Helsinki: Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 144. 87-106. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101461946

2022. Uuden alku. Luento Lassi Nummen nimikkoseura, Jyväskylän kevät 23.4.2022. https://www.youtube.com/watch?v=bALEWiDNyGo&t=825s

2021. Merkityksellisten hetkein jälleenlöytäminen. Humanisti 4/2021. Humanistiliitto ry. 2-19. (pitkä versio)

2021. Merkityksellisten hetkien jälleenlöytäminen. Takoja 2/2021. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto ry. 16-20. Luettavissa myös:

https://takojalehti.fi/2021/06/25/merkityksellisten-hetkien-jalleenloytaminen/

2021. Teknologia, tuetko hyvinvointiani? – teknologian käyttö korkeakoulutyössä hyvinvoinnin näkökulmasta. Teoksessa Timonen, P. & Dookie, R. (toim.) Kurkistuksia verkko-opetuksen ja -opetusteknologian mahdollisuuksiin. Luettavissa: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2021/06/Timonen-Dookie-Kurkistuksia-verkko-opetuksen-ja-opetusteknologian-mahdollisuuksiin-2021.pdf 

2021. Hyvyyden merkitys johtamistyössä. Teoksessa: Kajannes, K. (toim.) Hyvyys. Helsinki: Athanor. 151-162.

2021. Lukija ja Lassi Nummen merkitystilat kohtaavat. Teoksessa: Kajannes, K. (toim.) Helsinki: Athanor.

2014. AMK- ruotsinopettajan henkinen jaksaminen ja opiskelijoiden asenteet. Teoksessa: Juurakko-Paavola, T. Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – kohti motivoivaa ohjaamista. OKKA-säätiö. 43-50. Luettavissa: https://okka-saatio.com/wp-content/uploads/AMKruotsi.pdf

2012. FB:n merkkimaailma ja opettajan rooli opiskelijan kaverina. Teoksessa: Tarasti, E. (toim.) Synteesi 2/2012 (31. vuosikerta. Helsinki. Suomen Semiotiikan Seura. 40-43.

2012. Olemmehan maailmankansalaisia! Teoksessa: Paistaa se aurinko risukasanakin – vai paistaako? Keskusteluja yhdenvertaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Kustannunsosakeyhtiö HAI. Tampere. 188-189.

2011. Internet osana ihmisen semioottista tilaa. Mitä se antaa, mitä se ottaa? Teoksessa: Tarasti, E. (toim.) Synteesi 1/2011. Suomen Semiotiikan seura. Helsinki. 25-33.

2011. Internetin käytön hyödyt ja haitat opettajan vapaajaksoilla ja työssä. Teoksessa: Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Suomi, K. ja Kajannes, K. (toim.) Joensuu. Kustannusosakeyhtiö HAI. 259–264.

bottom of page